S9 Hưng Vượng 3, Bùi Bằng Đoàn, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh 7:00 - 23:00 028 5410 0822

Where To Find Us


 

GIỜ MỞ CỬA (SÀI GÒN)
Open Close
Monday 7:00am 11:00pm
Tuesday 7:00am 11:00pm
Wednesday 7:00am 11:00pm
Thursday 7:00am 11:00pm
Friday 7:00am 11:00pm
Saturday 7:00am 11:00pm
Sunday 7:00am 11:00pm

 
Nathalie's

ĐỊA CHỈ TẠI SÀI GÒN

NGAY NGÃ TƯ BÙI BẰNG ĐOÀN VÀ NGUYỄN VĂN LINH
Address: S9 Hưng Vượng 3, đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
Phone: 028 5410 0822